APS Klagomålspolicy

Vårt företag har åtagit sig att leverera en effektiv och professionell service. Vi strävar efter att ge snabba, artiga, hjälpsamma, öppna och informativa råd som svar på varje tillvägagångssätt från en medlem av allmänheten. Vi är alltid angelägna om att höra synpunkter från våra kunder, särskilt allmänheten, om vår prestation generellt – vad vi gör rätt och vad vi gör fel.

Då och då kan det gå fel, och vi kan misslyckas med att tillhandahålla de servicestandarder som vi själva har satt upp. Sådana fall som rapporterats till oss av kunder ger oss en möjlighet att rätta till saker och ting och att lära av våra misstag.

Klaga
Du kan framföra ett klagomål skriftligen via brev, fax, e-post eller telefon. Vi kräver att kunder som skickar klagomål via e-post lämnar antingen en begäran om ett e-postsvar eller tillhandahåller ett telefonnummer eller fullständig postadress.
Beroende på typen eller kategorin av ditt klagomål kan det räcka med att hänvisas till den anställd som du har vidarebefordrat ditt klagomål till. I annat fall kommer den utsedda klagomålshandläggaren att avgöra vilken kategori ditt klagomål faller i som ska behandlas av de rättmätiga personerna.

Om du fortfarande är missnöjd med ditt klagomål kan du eventuellt hänskjuta ditt klagomål till Financial Ombudsman Service (FOS).

COUNTRY

GENERAL COMPLAINTS BOARD WEBSITE 

PHONE NUMBER

Austria

www.sozialministerium.at

+43 1 71100 – 0

 

www.verbraucherschlichtung.at

+43 (0)1 890 63 11

Belgium

www.beuc.eu

+32 2 743 15 90

 

www.eccbelgium.be

+32 2 542 33 46

Cyprus

http://www.consumer.gov.cy/

1429

Denmark

www.en.kfst.dk

+4541 71 50 00

Finland

www.suomi.fi

0295 000

France

www.economie.gouv.fr

0820 200 999

Germany

www.bundeskartellamt.de

0228 9499-555

Greece

www.inka.gr

11721 or 2103632443

Ireland

www.ccpc.ie

01 402 5555

Italy

www.consumatori.it

06 / 32600239

Malta

www.mccaa.org.mt

+356 2395 2000

 

tourism.gov.mt

2124 8881/2124 6982

Netherlands

www.kifid.nl

070 – 333 8 999

 

www.degeschillencommissie.nl

070-3105310

Norway

www.finkn.no/?id=1

23 13 19 60

 

www.forbrukerradet.no

23 400 500

Poland

www.uokik.gov.pl

22 55 60 800

 

www.konsument.gov.pl

22 55 60 600

Portugal

www.eportugal.gov.pt

300 003 990 or 210 489 010

Romania

www.romania2019.eu

+4021.312.12.75

 

www.ec.europa.eu

+32 2 299 11 11

Spain

www.consumoresponde.es

900 215 080

Sweden

[email protected]

0 8 508 860 00

 

www.konsumentverket.se

0771–42 33 00